Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/idmjp2s/domains/dobroczyn.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/idmjp2s/domains/dobroczyn.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/idmjp2s/domains/dobroczyn.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
Patron nagrody - Dobro czyń?

Patron nagrody

Jan Paweł II. Papież dialogu

 

Jan Paweł II nazywany jest papieżem dialogu. Ojciec Święty  zainicjował proces szerokiego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, wiedząc że tylko ta droga  pomoże przezwyciężać uprzedzenia, stereotypy oraz postawy fundamentalistyczne wobec wyznawców innych religii, co stanowi przyczynę konfliktów i wojen. Nie może być pokoju między narodami bez pokoju między religiami.  Żaden inny papież ani żaden inny przywódca religijny nie zrobił tak wiele dla dialogu, jak Jan Paweł II.

Potrzeba większej tolerancji światopoglądowej,  religijnej i kulturowej pojawiła się już podczas obrad Soboru Watykańskiego II (1962 – 1965). Konieczność takiego porozumienia  zaczęto podkreślać zwłaszcza  w aspekcie starań o pokój na świecie. W dokumencie „Dialog i przepowiadanie” kościół wskazał cztery formy dialogu: dialog życia jako umiejętność codziennego współistnienia ludzi,  dialog dzieł jako wspólne działanie różnych organizacji ukierunkowane na ten sam cel, dialog teologiczny  czyli pogłębienie  dziedzictwa religijnego i docenienie duchowych wartości jednych przez drugich oraz dialog doświadczenia duchowego.

Zadaniem dialogu międzyreligijnego jest  wzajemne poznanie się – poznanie partnera dialogu oraz bogactwa jego religii. Istotą dialogu jest szukanie śladów Boga działającego także w innych religiach. Dialog międzyreligijny rozumiany jest także  jako poszukiwanie wspólnoty młodych ludzi w drodze do pokoju. Ojciec Święty pisał w encyklice „Redemptoris misio” (1990): na każdym z tych poziomów za dialog odpowiedzialni są wszyscy, i jest on obowiązkiem każdego chrześcijanina i każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Jako wyraz nowego przykazania, dialog ten domaga się integralnego zaangażowania i nie może ograniczać się do uprzejmych słów, dwuznacznego języka albo zebrań, które bardziej niż prawdziwymi spotkaniami są wydarzeniami medialnymi oraz dialog nie rodzi się z taktyki czy wyrachowania, ale jest działaniem mającym swe uzasadnienie, wymogi, godność.

Podczas całego pontyfikatu Ojciec Św. Jan Paweł II wielokrotnie udowodnił, iż zależy mu na wzajemnym poznaniu się, szacunku i tolerancji dla różnych religii i wyznawców oraz dla osób niewierzących. Jako pierwszy tak wysoki dostojnik kościelny przekroczył progi meczetu i synagogi, modlił się przy jerozolimskiej Ścianie Płaczu i pozostawił tam kartkę z napisaną intencją pojednania. Z inicjatywy Ojca Świętego zorganizowano w 1986 roku Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu, mieście Św. Franciszka. Było to międzyreligijne spotkanie modlitewne w intencji pokoju na świecie. Działalność społeczna i polityczna Ojca Świętego przyczyniła się do załagodzenia konfliktów w różnych regionach świata oraz doprowadziła do pokojowych przemian w Europie.

Droga do świętości

 

16 października 1978 roku polski kardynał Karol Wojtyła wybrany został biskupem Rzymu i 264 następcą Świętego Piotra. Przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem spoza Włoch od roku 1522. Uroczysta inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 roku na Placu Świętego Piotra. 12 listopada 1978 roku dokonano uroczystego ingresu do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, czyli katedry Biskupa Rzymu.W ciągu całego pontyfikatu trwającego 26 lat 5 miesięcy i 17 dni Jan Paweł II odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie oraz 94 wizyty na terenie Włoch. Łącznie odwiedził 130 krajów na wszystkich zamieszkałych kontynentach, niektóre kilkakrotnie. Przemawiał do wiernych w wielu językach; biegle posługiwał się polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, a także łaciną i greką.

Ośmiokrotnie odwiedził swoją Ojczyznę – Polskę. Odbył także 1166 audiencji ogólnych, na których spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. W latach 1978 – 2005 Ojciec Święty napisał 14 Encyklik, 42 Listy apostolskie, 11 Konstytucji apostolskich oraz 14 Adhortacji. Pontyfikat Jana Pawła II wprowadził Kościół w nowe, trzecie tysiąclecie. Działalność społeczna i polityczna Ojca Świętego przyczyniła się do załagodzenia konfliktów w różnych regionach świata oraz doprowadziła do pokojowych przemian w Europie. Jan Paweł II zainicjował proces szerokiego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Z inicjatywy Ojca Świętego powstały także Światowe Dni Młodzieży, czyli modlitewne spotkania młodych z całego świata organizowane z udziałem papieża.

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Bezpośrednio na Placu Świętego Piotra oraz za pośrednictwem mediów miliony wiernych na całym świecie towarzyszyły temu wyjątkowemu człowiekowi w ostatnich dniach. Natychmiastową reakcją na wiadomość o śmierci były gromkie brawa w podzięce za wspaniały pontyfikat oraz odśpiewanie dziękczynnego Te Deum laudamus. Tłum zgromadzony na Placu Świętego Piotra zaczął wznosić okrzyki: Santo Subito! Było to świadome potwierdzenie wielkości pontyfikatu Ojca Świętego oraz podziękowanie za Jego życie pełne miłości, pokory i dobroci.

27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego.