Województwo Małopolskie ustanowiło międzynarodową nagrodę Veritatis Splendor

2016-05-23 DobroCzyń Aktualności

Osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem Województwo Małopolskie będzie honorować Nagrodą im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Co dwa lata laureatem nagrody za zasługi na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym zostanie osoba, której całokształt dokonań i osiągnięcia mają szczególne znaczenie dla Małopolski. Wysokość nagrody to równowartość 100 tys. dolarów. Podczas XIII sesji sejmiku (23 maja), radni przyjęli uchwałę w sprawie jej ustanowienia.

Patronem nagrody jest Jan Paweł II, określany mianem Człowieka Dialogu. Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, były i nadal są dla społeczności międzynarodowych przykładem otwartości na różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Nagroda Veritatis Splendor ma zostać ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą się w Krakowie. Pierwszy laureat zostanie wyłoniony jeszcze w tym roku.

– Nagroda przyczyni się do podkreślenia tożsamości Małopolski  na arenie międzynarodowej, pokazania jej wyjątkowości i dziedzictwa intelektualnego. To również forma uhonorowania Jana Pawła II,  którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione  – mówi Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Kapituła nagrody co dwa lata wyłoni laureata z nadesłanych przez osoby prywatne i instytucje zgłoszeń. W jej skład wejdzie 13 autorytetów z międzynarodowych środowisk intelektualnych, społecznych i kultury, powołanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Członek kapituły swoją funkcję będzie pełnił honorowo przez 4 lata.

źródło: www.malopolska.pl