Laureaci Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor

 

Laureatami nagrody mogą zostać osoby, których postawa i działanie w sposób szczególny oddziałuje na pobudzenie procesów twórczych oraz promowanie możliwości ludzi i społeczeństw do rozwoju poprzez pełen szacunku dialog z innymi, w tym także na polu ochrony niezbywalnych praw naturalnych człowieka oraz wspierania idei solidarności i sprawiedliwości społecznej. Kandydata do nagrody powinna cechować wysoka aktywność w propagowaniu postawy aktywnej tolerancji traktującej odmienność kulturową jako wartość, a nie powód do wykluczenia i działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych.

Laureat powinien także wykazać skuteczne działanie na rzecz  przekształcania sytuacji konfliktowych w możliwość współpracy i współdziałania jednostek czy grup reprezentujących inne tradycje kulturowe ze wskazaniem na szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego, głębszego zrozumienia dla różnych poglądów i praktyk. Istotna na tym polu będzie aktywność kandydata w zakresie tworzenia miejsc dialogu międzykulturowego i uczenia kompetencji międzykulturowych.

Siostra Rosemary Nyirumbe – pierwsza laureatka Nagrody Veritatis Splendor

 

Siostra Rosemary Nyirumbe pochodzi z regionu Paidha w Ugandzie, gdzie zaczęła służyć mieszkańcom swojego kraju i Kościołowi wstępując w 1976 roku do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 2012 r. Siostra dała schronienie, wolność, dostęp do edukacji, a przede wszystkim poczucie godności i nadzieję ponad 2500 dziewcząt, które wcześniej były gwałcone, bite, więzione przez ludzi tzw. Armii Pana Josehpa Kony`ego.

Siostra oprócz tego, że uczy dziewczęta najprostszych czynności: szycia, opieki nad domem, gospodarowania, gotowania, daje im nadzieje i szanse na normalne życie, zapewnia także minimalne zabezpieczenie materialne na start w dorosłe życie. Największym sukcesem Siostry oraz prowadzonych przez nią szkół, jest nauczenie tych dziewczyn – ofiar wojny domowej – wzajemnego wspierania się poprzez rozwój szkolnictwa zawodowego. Dziś blisko 250 dziewczyn przygotowuje się do wejścia w dorosłość.

Działalność Siostry oraz jej praca doskonale wpisują się w nauczanie św. Jana Pawła II zawarte w encyklice Veritatis Splendor. Radosna prawda chrześcijańskiej wiary, której zawdzięcza ona swój głęboko ludzki charakter i swą niezwykłą prostotę predestynują Siostrę do tej Nagrody.

Żyje ona nie tylko w „blasku prawdy”, ale jest autentycznym darem z siebie dla dziewcząt wykluczonych ze społeczeństwa, wyrzuconych na margines. Pracę Siostry doceniło wiele prominentnych osób, organizacji, magazynów, uniwersytetów.