Laureaci Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor

 

Laureatami nagrody mogą zostać osoby, których postawa i działanie w sposób szczególny oddziałuje na pobudzenie procesów twórczych oraz promowanie możliwości ludzi i społeczeństw do rozwoju poprzez pełen szacunku dialog z innymi, w tym także na polu ochrony niezbywalnych praw naturalnych człowieka oraz wspierania idei solidarności i sprawiedliwości społecznej. Kandydata do nagrody powinna cechować wysoka aktywność w propagowaniu postawy aktywnej tolerancji traktującej odmienność kulturową jako wartość, a nie powód do wykluczenia i działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych.

Laureat powinien także wykazać skuteczne działanie na rzecz  przekształcania sytuacji konfliktowych w możliwość współpracy i współdziałania jednostek czy grup reprezentujących inne tradycje kulturowe ze wskazaniem na szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego, głębszego zrozumienia dla różnych poglądów i praktyk. Istotna na tym polu będzie aktywność kandydata w zakresie tworzenia miejsc dialogu międzykulturowego i uczenia kompetencji międzykulturowych.

Siostra Rosemary Nyirumbe – pierwsza laureatka Nagrody Veritatis Splendor

 

Siostra Rosemary Nyirumbe pochodzi z regionu Paidha w Ugandzie, gdzie zaczęła służyć mieszkańcom swojego kraju i Kościołowi wstępując w 1976 roku do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 2012 r. Siostra dała schronienie, wolność, dostęp do edukacji, a przede wszystkim poczucie godności i nadzieję ponad 2500 dziewcząt, które wcześniej były gwałcone, bite, więzione przez ludzi tzw. Armii Pana Josehpa Kony`ego.

Siostra oprócz tego, że uczy dziewczęta najprostszych czynności: szycia, opieki nad domem, gospodarowania, gotowania, daje im nadzieje i szanse na normalne życie, zapewnia także minimalne zabezpieczenie materialne na start w dorosłe życie. Największym sukcesem Siostry oraz prowadzonych przez nią szkół, jest nauczenie tych dziewczyn – ofiar wojny domowej – wzajemnego wspierania się poprzez rozwój szkolnictwa zawodowego. Dziś blisko 250 dziewczyn przygotowuje się do wejścia w dorosłość.

Działalność Siostry oraz jej praca doskonale wpisują się w nauczanie św. Jana Pawła II zawarte w encyklice Veritatis Splendor. Radosna prawda chrześcijańskiej wiary, której zawdzięcza ona swój głęboko ludzki charakter i swą niezwykłą prostotę predestynują Siostrę do tej Nagrody.

Żyje ona nie tylko w „blasku prawdy”, ale jest autentycznym darem z siebie dla dziewcząt wykluczonych ze społeczeństwa, wyrzuconych na margines. Pracę Siostry doceniło wiele prominentnych osób, organizacji, magazynów, uniwersytetów.

Ksiądz Mieczysław Puzewicz – drugi laureat Nagrody Veritatis Splendor (2018)

 

Ks. Mieczysław Puzewicz urodził się 7 stycznia 1960 roku w Świelubiu. Od 1977 r. był zaangażowany w działalność podziemną, czego konsekwencją było aresztowanie w maju 1980 r. Na początku lat 80-tych był współorganizatorem duszpasterstwa osób niepełnosprawnych w Lublinie („Siloe”). Od 2008 r. do dziś angażuje się w pomoc uchodźcom po wojnie w Gruzji – m.in. w przyjęcie 100 dzieci gruzińskich w Lublinie, wspieranie „lotnych szpitali”, pomocy medycznej w ośrodkach dla uchodźców w Gruzji. Jest też mentorem w programach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Gruzji (Dolina Pankisi, Adżaria i Guria). Laureat Nagrody Veritatis Splendor to także inicjator programów pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach dla nieletnich – m.in. w ramach kampanii „Budujcie Cywilizację Miłości”.

Ks. Puzewicz jest też organizatorem m.in. pomocy dla powodzian w Serbii, domu dla uchodźców w Brześciu (Białoruś), jadłodajni i ambulatorium dla bezdomnych w Lublinie. Był inicjatorem m.in. funduszu stypendialnego dla młodzieży z terenów powodziowych, pomocy dla uchodźców w obozach na terenie Kurdystanu czy pomysłodawcą akcji „Dar życia” – na rzecz przekazywania tkanek i narządów do przeszczepów.

Ks. Mieczyslaw Puzewicz rozumiejąc głębokie znaczenie słowa „Solidarność” wyciąga pomocną dłoń do tych, których odrzucono i wykreślono ze społeczeństwa. Przywraca im wiarę w drugiego Człowieka. Budzi w nich to, co zostało im zabrane: człowieczeństwo i elementarną godność

Szpital Uniwersytecki w Krakowie – trzeci laureat Nagrody Veritatis Splendor (2020)

 

8 grudnia w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie ogłoszono laureata III edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, którym został Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Zaszczytne wyróżnienie odebrał Marcin Jędrychowski, dyrektor placówki, wraz ze współpracownikami.

Ta nagroda, choć adresowana do instytucji, jest tak naprawdę nagrodą dla ludzi, którzy każdego dnia przychodzą do pracy, aby walczyć o zdrowie i życie chorych. Jan Paweł II mówił, że człowiek jest wart tyle, ile jest w stanie dać bliźniemu. W ostatnich miesiącach pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego dają całych siebie, niejednokrotnie rezygnując z bycia z bliskimi, by w trudnych warunkach samotności i zagrożenia własnego życia nieść pomoc chorym. Dawać im empatię, poczucie bliskości i nadzieję na przyszłość. Ta nagroda jest pięknym symbolem tego, co możemy robić dla innych

– powiedział w ramach podziękowania dyrektor placówki.

Okolicznościową laudację związaną z tegoroczną Nagrodą Veritatis Splendor wygłosił przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, prof. Jan Tadeusz Duda. Zaznaczył on, że wręczenie nagrody jest przejawem aktywnego udziału w promowaniu wyjątkowych postaw i działań podejmowanych na rzecz dialogu międzykulturowego, zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II.